نصب اپلیکیشن
چگونه استفاده کنیم؟
  • در صفحه اصلی اپلیکیشن می توانید به دو روش مسئله کاری خودتان را مطرح کنید ؛ جستجو موضوع سفارش و یا انتخاب از دسته بندی خدمات در هردو حالت پس از انتخاب به نقشه شهرتان جهت مشاهده کاردان های سفارش تان هدایت می شوید

  • در صفحه نقشه شهرتان موقعیت خودتان را تعیین و سپس در نقشه کاردان های اطراف تان را خواهید دید که می توانید مستقیما تماس برقرار کرده و موضوع کاری تان را درمیان بگذارید و یا اینکه با دکمه " درج سفارش،قیمت بگیر" وارد صحفه درج سفارش شوید تا با انتخاب روش استعلام قیمت، برآورد هزینه سفارش تان را دریافت کنید و با تائید کاردان به انجام برسانید.

  • "کارداری" مبلغی برای درج سفارش و یافتن کاردان مدنظر دریافت نمی کند و اینکه هر کسی به راحتی با داشتن هر مهارتی می تواند با ثبت نام ساده بر روی نقشه شهر نمایان شود و یا سفارش کاربران را دریافت کند و بدون پرداخت درصدی و حق اشتراک کسب درآمدی داشته باشد